1.vers 

Hódolat a tiszteletreméltó Ádináthának, aki a hathajóga tudományát tanította,

mely, mint egy ragyogó lépcsõsor, a legmagasabb rádzsa-jógához vezeti az arra törekvõket.

 2.vers 

Meghajolván a tiszteletreméltó nátha-mester elõtt, Szvátmáráma jógi kifejti

a hatha-jógát, kizárólag a rádzsa-jóga elérésének céljából.

 3.vers 

Azok számára, akik a sokféle tan sötétjében tévelyegnek, és így nem ismerik a rádzsa-jógát,

a kegyes Szvátmáráma elkészítette a hatha-jóga lámpását.

 4.vers 

Matszjéndra, Góraksa és más mesterek birtokolják a hatha-jóga tudományát,

s az õ kegyelmükbol ismerte azt meg Szvátmáráma jógi is.

 5.vers 

A tiszteletreméltó Ádinátha, Matszjéndra, Sábara, Ánandabhairava,

Csaurangí, Mína, Góraksa, Virúpáksa, Bilésaja,

 6.vers 

Manthána, Bhairava jógi, Sziddhi, Buddha, Kanthadi,

Kórantaka, Szuránanda, Sziddhipáda, Csarpati,

 7.vers 

Kánérí, Púdzsjapáda, Nitjanátha, Niranydzsana,

Kapálí, Bindunátha, Kákacsandísvara,

 8.vers 

Alláma, Prabhudéva, Ghódácsólí, Tintini,

Bhánukí, Náradéva, Khanda és Kápálika:

 9.vers 

mindezen hatalmas sziddhák a hatha-jóga erejével

megtörték az elmúlás hatalmát, s a világmindenségben élnek még ma is.

 10.vers 

A hatha menedékhelye mindazoknak, akiket kínok gyötörnek,

a hatha minden elkötelezett jóga-gyakorló számára olyan, mint a földet a hátán fenntartó teknõs.

 11.vers 

A hatha-jóga tudományát kiváltképp tartsa titokban a beteljesülést áhító:

titokban tartva hatékony lesz, de hatástalan marad, ha felfedik.

 12.vers 

A hathát gyakorló magányosan, egy kis kunyhóban lakjon, amely körül

egy dhanusz távolságra nincs se szikla, se tűz, se víz.

Jól kormányzott,törvénytisztelõ vidéken éljen, ahol könnyen szerezhet

alamizsnát, s nem éri veszedelem.

 13.vers 

A hathát gyakorló sziddhák a következõképpen írták le a jógi lakhelyét:

Egy kis ajtaja van, nincs rajta semmiféle üreg, lyuk vagy nyílás, se nem túl magas, se nem túl alacsony vagy hosszú,

tehéntrágyával alaposan felkent, makulátlanul tiszta, férgektõl mentes, mellette egy szentély, egy oltár és

egy kút áll. Az egészet kerítés veszi körül.

 14.vers 

Ilyen kunyhóban éljen, minden gondtól mentesen, csak a jógát gyakorolja,

mégpedig a mester tanítása szerint.

 15.vers 

Túlzott táplálkozás, erõlködés, fecsegés, fölös szabályokhoz való ragaszkodás,

emberek társasága és állhatatlanság: eme hat dolog teszi tönkre a jógát.

 16.vers 

Kitartás, elszántság, szilárdság, valós tudás, szilárd meggyõzõdés és

az emberek társaságának kerül.se: eme hat dolog által a jóga beteljesül.

 17.vers 

Íme a fõbb és kisebb szabályok: Nem-ártás, igazmondás, nem-lopás, önmegtartóztatás,

türelem, eltökéltség, könyörületességg, õszinteség, mértékletes étkezés és tisztaság: ez a tíz fõbb szabály.

 18.vers 

Vezeklés, megelégedettség, hit, adakozás, Isten tisztelete, tantételek meghallgatása, szerénység, odaadás, mantrák recitálása  és áldozatbemutatás: ez a tíz kisebb szabály, ahogyan azt a jóga tankönyveiben jártasak tanítják.

 

A Hatha-jóga lámpása

Terebess Kiadó, Budapest, 2000